Sommarbrev 2021 från VD

 

Det går bra nu!
Resultat Tertial 1, kort om verksamheten, ny medlemsservice och Sportfiskets dag.

 

Falköping 21-06-21

Bästa Gillesordförande och medlemmar i Västra!

Det går över lag bra nu för Hushållningssällskapet Västra.  Verksamheten fungerar väl och medarbetarna levererar förbättrade resultat i både personliga budgetar och debiteringsgrad. Vi har också anställt flera nya rådgivare med stor spets och kompetens som kommer förstärka vår verksamhet. Det som i spåren av Covid inte fungerat så bra är omsorgen om våra ägare, dvs. er medlemmar, men där kommer vi i enlighet med tidigare löfte på Gillesordförandekonferensen i våras att kunna presentera en lösning efter sommaren som känns hoppfull.  Vi har precis fått fram ett starkt T1-resultat prognostiserat till drygt 4,2 MSEK, vilket är ca 2 MSEK bättre än 2020.  Sammantaget kan vi travestera sången med samma namn ”Det går bra nu!”

Våren som gått… och hösten som kommer!
Vi har klarat av en slitsam men stimulerande SAM-ansökningssäsong. Vi känner verkligen att Hushållningssällskapet gör nytta och skapar trygghet samt minskar risker för obehagliga sanktioner hos våra kunder. Genom vårt kunnande är det mindre sannolikt att dyrköpta misstag görs i EU-ansökningarna. Att våra kunders SAM-möten med Västras rådgivare är uppskattat har vi också fått bevis på genom den enkät som vi skickat ut till alla som gjort sin EU-ansökan hos oss och svaren var överväldigande positiva.

Det är också högtryck för ekonomerna som utöver deklarationer och bokslut också har ett väldigt starkt intresse från kunder som vill ha hjälp med ansökningar om investeringsstöd. En bra ansökan där våra rådgivare har kunskap om vad Länsstyrelsen vill veta och söker för nyckelord maximerar chanserna att få stöd. Trots det är konkurrensen hård och pengarna kommer inte att räcka till alla och Länsstyrelsens poängskala för att värdera ansökningar är inte alltid lätt att överblicka, men med kunskap om hur man sätter poäng optimerar rådgivarna kundernas chanser.

En följd av det stora intresset för investeringsstöd gör att även våra byggare och miljökonsulter har mycket att göra. Ökat intresse för professionell grönsaksodling gör att våra hortonomer har mer än fullt upp.  Matkonsulterna som normalt har väldigt fullt upp känner av negativa effekter av Covid, då t.ex. kommunernas vilja att utbilda sig begränsas av Folkhälsomyndighetens direktiv. I viss mån gäller detsamma för landsbygd.  Vårt nästan på dagen 1 år gamla Labb har också mycket i pipeline, men har ökat kapaciteten mycket under året och kan ta emot många fler tusen prover. Markkartering och jordanalys är oerhört aktuellt och är en förutsättning för att ha någon koll på sin odling och jorden man ärvt eller förvärvat.

Trots god efterfrågan på våra tjänster kan vi ta emot ytterligare uppdrag. Därför letar vi efter någon som kan vara intresserad av att informera om och sälja våra olika tjänster per telefon. Så vet du någon som efter utbildning av oss kan vara intresserad av att mot provision ringa och informera om vårt breda utbud, så be den personen höra av sig till ove.konradsson@hushallningssallskapet.se eller ringa 0708–531325.

Mycket händer i samarbetet mellan Hushållningssällskapen.

Det började med att vi tillsammans sökte allt fler utlysningar från SJV, Vinnova mm., vilket gjorde att Hushållningssällskapet service AB bildades.  Under 2019 köpte Hushållningssällskapen gemensamt en minoritetspost i Dataväxt och bildade Hushållningssällskapet Agri IT AB. Ifjol startade Hushållningssällskapen ett gemensamt bolag för att hjälpa våra medlemmar med juridiska spörsmål. Företaget heter Hushållningssällskapet Juridik AB och hjälper kunderna med allt ifrån generationsskiften till familjejuridik. Vill du anlita dem kan du ringa dem direkt eller kontakta någon av våra ekonomirådgivare så lotsar de dig vidare. Under 2021 har ytterligare ett samarbetsbolag bildats vid namn Hushållningssällskapets Ekonomi AB som i sin tur tillsammans med Lantmännen, LRF och Växa bildat Agronod AB. Bolaget har en uppgift att samla in data från svenskt jordbruks alla delar som skall kunna användas till forskning, affärsutveckling och analyser och rådgivning till landets lantbruk. Målet med hela den ovanstående bolagsstrukturen är att vi inom Hushållningssällskapets sfär skall utveckla samarbetet för att erbjuda en bättre service mot våra kunder.

På tal om förbundet så har Hushållningssällskapets Förbund där vår ordförande Cecilia sitter i styrelsen fått en ny förbundsdirektör. Det är sällskapen i Mälardalens driftsbolag – HS-konsult AB:s f.d. VD Bo Selerud som har en bakgrund innan tiden på HS-konsult inom skogsindustrin.

Ny strategisk plan för Västra

Styrelsen har beslutat att göra en översyn av vår strategi efter sammanslagningen och vårt nya bättre affärsläge. Arbetet är startat och en arbetsgrupp har tillsammans med ledningsgruppen fått i uppdrag att ta fram en ny affärsplan. Vill du påverka och/eller göra inspel till arbetsgruppen så ring Göran Holmberg, Cecilia Ryegård eller Fredrik Johansson. Deras telefonnummer hittar du på Västras hemsida. I samband med att enkäten avseende SAM/EU-ansökan gick ut till alla SAM-kunder gick även en enkät ut om vad våra kunder har för önskemål framåt i tiden. Har du fått den? – svara gärna på den för att ge synpunkter. Den strategiska planen skall enligt plan fastställas i december och föredras er i början av januari.

Resurser till gille och medlemsaktiviteter under hösten-vintern.

Vid vår fullmäktigekonferens i vårs lovade styrelsen att utveckla medlemsfunktioner för att stödja Gillenas arbete. Vi har efter moget övervägande bestämt att det ska skötas in house av vår Landsbygdsavdelning med Sabina Hualpa-Blomgren i spetsen. Arbetsgruppen för medlemsfrågor inom styrelsen håller just nu på och skriver på en projektbeskrivning över vad uppdraget innebär rent praktiskt. Har du inspel till dem så ringer du vice ordförande Christina Lundqvist eller Susanne Dickson (telefonnummer på hemsidan).  Vill du komma i kontakt med Sabina så nås hon på 0511-248 39.

Utöver detta pågår utveckling av en digital plattform och kontaktyta för medlemmar och kunder vid namn Portalen i Hushållningssällskapet AGRI IT:s regi. Västra överväger, som redan vi  under vårmötet redovisade,  gå in i detta samarbete under 2022 när utvecklingen.

Sportfiskets dag lördagen den 3/7 kl. 8-20.

Vi bjuder in alla medlemmar och medarbetare till medlemsförmånen sportfiskets dag på Hökensås vid Södra Laxgölen lördag den 3/7 kl. 8-20. Hökensås har lovat plantera ut rejält med fisk inför eventet. Varje familj får ta upp max tre fiskar. Sabina med medhjälpare kommer att finnas på plats och bjuda de 100 första fiskarna på saft och bulle. Vi kontrollerar då medlemskap och tar upp namn på de som är på plats för utlottning av ett familjefiskekort för en dag. Det kommer vara skyltat från sportfiskecentret till sjön. Vill du ha tips så finns det en liten improviserad film på hemsidan och Facebook. Vill man boka hyrspö inkl utrustning för 180 kr/dag så måste detta skickas till sabina.blomgren@hushallningssallskapet.se senast 28/6 för central bokning. Betalning sker på plats kontant. Annars kan man köpa utrustning i Hökensås sportfiskebutik för ca 3-400 kr. Se gärna filmen som ligger på facebook och hemsida där Mårten Fredriksson ger lite tips inför fisket.

Vi avrundar detta brev med lite sommarinfo från affärsstöd

Information från Affärsstöd

Medlemsmatriklar

Aktuella medlemsmatriklar finnas nu att ladda ner på intranätet för samtliga gillen.

Öppettider
Under sommaren har Affärsstöd följande bemanning:

5 juli-23 juli                           må-to 9-12

26 juli-6 augusti                    stängt

9 augusti-13 augusti             må-to 9-12

 

 

Utskick under sommaren

Om ni vill ha hjälp med utskick under sommaren så ber vi er maila till

vastra@hushallningssallskapet.se

senast 5 juli

 

Protokoll  och inspelning från stämman 2021

Finns nu på intranätet

Med denna korta information om en väldigt bred och aktiv verksamhet under våren vill jag tillönska
en riktigt GLAD MIDSOMMAR och SOMMAR.

Med vänlig hälsning

Ove Konradsson
Vd Hushållningssällskapet Västra

… Vi omsluter Vänern!