Medlem i Västra

Klicka dig vidare i vänstermenyn för att hitta information som gäller i ditt område.

Inför år 2020 kommer allt som rör ett medlemskap att samordnas så att det blir det lika för alla oavsett var någonstans du bor inom Hushållningssällskapet Västras område.

År 2019 ut gäller samma förutsättningar som tidigare för medlemskap i de gamla Hushållningssällskapen Skaraborg, Värmland och Väst.