Medlem i Västra

Varmt välkommen som medlem!

Genom att vara medlem stödjer du en levande landsbygd med ett näringsliv som växer. Hushållningssällskapet är en fristående medlemsorganisation som främjar en levande landsbygd och livskraftiga lantbruk med ett resurshushållande synsätt. Att vi är fristående betyder att vi är fria från kommersiella intressen och alltid kan se till våra kunders och medlemmars bästa.

Medlemsaktiviteter arrangeras av ditt lokala hushållningsgille.

Mötesagenda 2022
Gillesårsmöten kommer att corona-anpassas av respektive gillesstyrelse.
Årsstämman planeras äga rum den 25 maj. Beslut kommer senare om den blir fysisk eller digital.

Läs mer….
Medlemsfolder 2022 »
Olika medlemsskap och medlemsförmåner mm

Kontakt:
Medlemsregister: Skicka en e-post