Medlem i Västra

Genom att vara medlem stödjer du en levande landsbygd med ett näringsliv som växer. Hushållningssällskapet är en fristående medlemsorganisation som främjar en levande landsbygd och livskraftiga lantbruk med ett resurshushållande synsätt. Att vi är fristående betyder att vi är fria från kommersiella intressen och alltid kan se till våra kunders och medlemmars bästa.

Medlemsaktiviteter arrangeras av ditt lokala hushållningsgille.

Mötesagenda 2021
Gillesårsmöten kommer att corona-anpassas av respektive gillesstyrelse. Inga traditionella kallelser sänds i år.
Årsstämman planeras äga rum den 20 maj. Beslut kommer senare om den blir fysisk eller digital.

Läs mer….
Medlemsbroschyr 2021 »

Kontakt:
Medlemsregister: Skicka en e-post

Medlemsförmåner 2021 – detta ingår i ditt medlemskap

Gröna Affärer – vår kund- och medlemstidning som utkommer med fem nummer per år, Fylld med faktaartiklar inom områdena lantbruk, landsbygd, skog, energi, miljö, bygg, landskap/trädgård och mat.

Inbjudningar till gillesträffar, studiebesök, resor och kurser. Inbjudningarna kommer från ditt Gille.

Fiskets dag  Gratis fiskedag på Hökensås. Se till att du kan ditt kundnummer (står på medlemsfakturan). Se i Kalendern för vidare information (2021 = 3 juli) »