Välkommen till Västra

Nytt namn - samma rådgivning, med bredare kompetens. Det är de tidigare tre Hushållningssällskapen Skaraborg, Väst och Värmland som gått samman och blivit Hushållningssällskapet Västra. Nu kan du som kund nå än fler och vassare kompetenser från samma ställe.

Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar. Det innebär att vi utvecklar och förmedlar kunskap inom rådgivning, fältförsök, utvecklingsprojekt och utbildning för medlemmarnas, kundernas, andra intressenters och vår egen framtid. Att hushållning med jordens resurser är en självklarhet för oss i Hushållningssällskapet, det hörs på namnet.

Våra kunskapsområden är Ekonomi – Mat och hälsa – Landsbygdsutveckling – Lantbruk – Företags- och Affärsutveckling

Välkommen att kontakta oss!