Hushållningssällskapet i Västmanlands läns historia

Västmanland

Den 21 december 1813 kallade landshövdingen i Västmanlands län J W Liljencrantz till ett möte på Västerås slott. Så bildades sällskapet och stadgarna godkändes 1815.

Sällskapet startade en lantbruksskola 1843, som 1844-1869 var förlagd till Julpa säteri. 1848 övertog sällskapet ansvaret för skolan. Mellan 1869 – 1888 låg skolan på den arrenderade Stenby gård i Munketorp. Lantbruksskolan gick med förlust nästan varje år och när arrendet löpte ut övergick skolan till ägaren av Tomta gård och drevs som Tomta lantbruksskola i enskild regi.