Om oss

Förvaltningsutskottet i Västmanlands läns Hushållningssällskap

FU

Ordförande
Sture Johansson
Svepnäs Gård 115, 733 92 SALA, 070-560 02 94, sture.johansson.lrf@icloud.com

Vice ordförande
Roberth Kihlin
Översta 5, 725 96 VÄSTERÅS, 070-572 12 77, hallstaberg@telia.com

Ledamöter
Henrik Lillje
Björskogs-Sorby 222, 731 97 KÖPING, 070-634 84 00, henrik.lillje@telia.com

Magnus Claesson
Tortuna Hälla 12, 725 96 VÄSTERÅS, 070-212 02 22, m.claessons@telia.com

Mats Holmström
Ombenning by 10, 737 90 ÄNGELSBERG, 070-290 01 89, mats@brholmstrom.se

Henrik Berndtsson
Bilund, Hasselbäck 15, 726 91  SKULTUNA, 070-869 45 79, henrik@bmagri.se

Petter Ström
Västermalmsgatan 5, 733 35  SALA, 070-722 60 16, petter.strom@yahoo.se

Cecilia Jareholm
Tärnaby 109, 733 93 Sala, 0704-92 42 26, cecilia.jareholm@gmail.com

Johanna Funkquist
Tomta Gård, 726 91 Skultuna, 070-335 64 00, johanna@tomta.se