Medlem

Hushållningssällskapet är en fristående medlemsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och för en god miljö i stad och land. Som medlem får du vår medlemstidning “Gröna affärer” som utkommer med 5 nummer per år. Du får också möjlighet att delta i de aktiviteter som de lokala Hushållningssällskapen anordnar,  t ex:

  • Resor
  • Fester och kulturprogram
  • Fält- och trädgårdsvandringar
  • Temadagar

Växtodling

Stödjande medlemskap

Du får vår medlemstidning ”Gröna affärer” som kommer ut fem gånger per år. En faktaspäckad tidning med information till landsbygdens näringar. Du är välkommen att delta i ditt lokala Hushållningssällskaps verksamhet, och kan som medlem alltid föra fram dina synpunkter på vilka frågor vi ska driva.

Medlemsavgiften är:
Stödjande medlem
 400 kr
Stödjande familjemedlemskap 550 kr
Medlemskap för företagare 150 kr. Fast avdragsgill serviceavgift 400 kr + moms 100 kr. Totalt 650 kr.

Kontaktperson för Hushållningssällskapet Västmanland
Jessica Larsson, 018-56 04 02
E-post jessica.larsson@hushallningssallskapet.se

Kundklubben Guldkorn 2021

Kundklubben finns sedan januari 2019 och ersätter den tidigare medlemsformen Aktivt Lantbruksmedlemskap.

Du får allt det här:

Medlemskap i ditt lokala Hushållningssällskap Ger dig tillgång till lokala aktiviteter i din hembygd. Värde 400 kr

Medlemstidning
Årsprenumeration på vår tidning “Gröna affärer” som utkommer med fem nr per år. Värde ca 400 kr

Nyhetsbrev
Aktuell information med fyra nr per år från våra ämnesområden, skrivet för just dig! Värde ca 350 kr

Kalkyler
Bidragskalkyler för växtodling och lantbruksdjur. Vi bjuder in till träff för genomgång av nyheter i dessa. Värde ca 1 300 kr

Maskinkostnader
Används som ett hjälpmedel när du vill räkna på dina kostnader. Bra som underlag för maskinplanering och maskinsamverkan. Värde 250 kr

Rabatt på våra tjänster Du får rabatt, totalt ända upp till 10 000 kr på våra tjänster. Rabatten gäller för tjänster som inte redan är finansierade genom Landsbygdsprogrammet och EU.

Försöksresultat
Försöksrapporten och en temadag på Brunnby Gård, Västerås. Värde ca 400 kr

Fältvandringar
Fältvandringar på olika orter under säsongen, delta i alla eller bara en, du väljer!

Brunnby Lantbrukardagar Specialvisning av försöksodlingarna för dig som är medlem i Guldkorn.

Olika förmåner under året från våra samarbetspartner Kundklubbsbrev där vi delger dig som Guldkorns-medlem ännu fler förmåner i form av rabatter och erbjudanden från olika samarbetspartner.

Pris
Kundklubben Guldkorn är en investering på 3 245 kr inkl. moms varav 150 kr är medlemsavgift, övrigt är avdragsgillt fördelat på 400 kr serviceavgift, 2 076 kr kundklubbsmedlemskap och 619 kr moms. Betala in summan på Bankgiro 5119-8828. Lämna namn, adress, e-post och telefonnummer.

Kontaktperson för kundklubben Guldkorn
Nina Sixtensson, tel. 021-17 77 37
e-post: nina.sixtensson@hushallningssallskapet.se