Vår historia

Välkommen att kontakta oss.

Hushållningssällskapet i Värmland hör till landets allra äldsta, med sina tvåhundra år av obruten verksamhet.  Den 11 mars 1803 är officiellt startdatum. Då var uppdraget att förmedla kunskap om hur jorden kunde brukas på bättre sätt, för att få mer och bättre mat på borden. Idag levererar vi oberoende kunskap för utveckling och lönsamhet till landsbygdens nytta.

I vår jubileumsskrift kan du läsa mer om hur Hushållningssällskapet i Värmland bildades och vad som hänt under de 200 år som vi varit verksamma. Vi har plockat ut delar av och sammanfattat texter som Annika N Lindqvist skrivit till vår jubileumsskrift ”Tvåhundra år för värmländsk landsbygd”.

Tvåhundra år för värmländsk landsbygd – 1768

Det här står vi för sedan över 200 år

Oberoende – som hushållningssällskap är vi fristående. Det finns inga ägare eller institutioner som styr vår verksamhet. Vi ger dig råd som ger just dig mer.

Kunskap – Kunskap om företagsutveckling och om landsbygdens och jordens resurser förmedlar vi via individuell rådgivning, grupprådgivning och utbildning.

Utveckling och lönsamhet – Oberoende kunskap utvecklar verksamheten och ökar lönsamheten i hundratals lantbruks-, skogs-, livsmedels-, turism- och landsbygdsföretag.

Landsbygdens nytta – Vårt idémässiga uppdrag är att utveckla den värmländska landsbygdens växtkraft, med kvalificerad kunskap som medel. Det har vi gjort sedan 1803.