Medlem

Tror du på oberoende kunskap för utveckling och lönsamhet till landsbygdens nytta? Välkommen som medlem!

Hushållningssällskapet är en fristående organisation utan offentliga eller privata ägarintressen, det gör att sällskapets medlemmar är mycket värdefulla. De stödjer och granskar vår verksamhet – och de ger oss tyngd i vår kontakt med myndigheter och organisationer.

Hushållningssällskapet Värmland består av nio geografis indelade gillen. Gillena anordnar träffar och olika sammankomster som du bjuds in till. Som medlem får du dessutom medlemstidningen fem gånger per år. I tidningen kan du även annonsera utan kostnad.

Allra viktigast är att du som medlem påverkar utvecklingen på den värmländska landsbygden.

Klicka på Bli medlem i menyn och anmäl dig idag!

Medlemskontakt:
Sofia Hedlund, 0708-29 09 21

sofia.hedlund@hushallningssallskapet.se