Stipendier & Fonder

Vid Hushållningssällskapets årsmöte delas flera stipendier och belöningar ut. Hör gärna av dig med förslag och motiveringar till ditt lokala hushållningssällskap senast den 1 februari. Ungdomsstipendierna skall sökas – tipsa gärna ungdomar i din närhet.

ABCD

Uppsala län

Årets kvinna på landsbygden

Belöningen utdelas till kvinna på landsbygden som genom föredömlig insats i lantbruket eller annan landsbygdsnäring gjort sig förtjänt av särskild uppmuntran.

Årets Upplandsbonde

Stipendium till årets Upplandsbonde som gjort sig förtjänt av särskild uppmärksamhet. Vid val av årets Upplandsbonde skall följande kriterier beaktas:
– aktiv lantbrukare i Uppsala län
– välskött lantbruk med goda produktionsresultat
– ett företag i utveckling inom konventionella och/eller alternativa produktionsgrenar.

Förtjänstfull insats inom hemslöjd

Delas ut till person som gjort en förtjänstfull insats inom hemslöjd.

Kulturminnesvårdande gärning

Diplom för kulturminnesvårdande gärning utdelas till person som gjort en insats för kulturminnesvården inom bygden.

Ungdomsstipendium

Stipendium finns att söka för ungdomar mantalsskrivna i Uppsala län och ej fyllda 30 år som utbildar sig eller är verksamma inom lantbruk, trädgård, fiske eller hushåll.
Stipendiet är i första hand avsett för studieresa, utlandsstudier eller utbildning som på annat sätt kompletterar och vidgar kunskaperna från oridnarie utbildningslinjer. Disponibelt belopp är 5 000 kronor.

Ansökningsblankett Ungdomsstipendium

Stockholms län

Årets kvinna på landsbygden

Belöning till kvinna på landsbygden som genom föredömlig insats i lantbruket eller annan landsbygdsgärning gjort sig förtjänt av särskild uppmuntran.

Årets Stockholmsbonde

Stipendium till lantbrukare som gjort sig förtjänt av särskild uppmärksamhet.

Ungdomsstipendium

Stipendier finns att söka för ungdomar skrivna i Stockholms län och ej fyllda 30 år. Stipendiefonden skall befrämja studier och/eller framsynta utvecklingsprojekt inom lantbruks- och livsmedelssektorn.

Ansökningsblankett Ungdomsstipendium Shlm

Södermanlands län

Årets Landsbygdsföretagare

Stipendium ur Hushållningssällskapets Sörmlandsfond finns att söka för UNGDOMAR skrivna i Södermanlands län för eftergymnasial utbildning inom landsbygdsnäringen.

Ansökningsblankett Ungdomsstipendium Södermanland

________________________________________________________________________________________________________________________________

Förslag på mottagare av stipendier lämnas till Hushållningssällskapet senast den 1 februari.

Ansökan om stipendium för ungdomar med personbeskrivning och plan för stipendiets användning ska insändas senast den 1 februari till:

Hushållningssällskapet
“Stipendieansökan”
Box 412
751 06 Uppsala