Stipendier & Fonder

Vid Hushållningssällskapets årsmöte delas flera stipendier och belöningar ut. Hör gärna av dig med förslag och motiveringar till ditt lokala hushållningssällskap senast den 1 februari. Ungdomsstipendierna skall sökas – tipsa gärna ungdomar i din närhet.

Nomineringar till stipendier

Årets landsbygdsföretagare
Går att nominera till i alla tre länen. Stockholms, Uppsala och Södermanlands län

Belöningen utdelas till landsbygdsföretagare på landsbygden som genom föredömlig insats i lantbruket eller annan landsbygdsnäring gjort sig förtjänt av särskild uppmuntran.

Årets bonde
Går att nominera till i alla tre länen. Stockholms, Uppsala och Södermanlands län

Stipendium till årets lantbrukare som gjort sig förtjänt av särskild uppmärksamhet. Vid val av årets Upplandsbonde skall följande kriterier beaktas:
– aktiv lantbrukare i Uppsala län
– välskött lantbruk med goda produktionsresultat
– ett företag i utveckling inom konventionella och/eller alternativa produktionsgrenar.

Förtjänstfull insats inom hemslöjden i Uppsala län

Delas ut till person som gjort en förtjänstfull insats inom hemslöjd.

Kulturminnesvårdande gärning i Uppsala län

Diplom för kulturminnesvårdande gärning utdelas till person som gjort en insats för kulturminnesvården inom bygden.

Nominering till stipendier lämnas till Hushållningssällskapet senast den 1 februari.

Ungdomsstipendium
finns att söka i alla tre länen, Stockholm, Uppsala och Södermanlands län

Stipendium finns att söka för ungdomar mantalsskrivna i något av de tre länen och ej fyllda 30 år, som utbildar sig eller är verksamma inom lantbruk, trädgård, fiske eller hushåll.
Stipendiet är i första hand avsett för studieresa, utlandsstudier eller utbildning som på annat sätt kompletterar och vidgar kunskaperna från ordinarie utbildningslinjer. Disponibelt belopp är 5 000 kronor.

 

ansokningsblankett-ungdomsstipendium-AB län

ansokningsblankett-ungdomsstipendium-C län

ansokningsblankett-ungdomsstipendium-D län

 

Ansökan om stipendium för ungdomar med personbeskrivning och plan för stipendiets användning ska insändas senast den 1 februari till:

mona.elmklint@hushallningssallskapet.se eller

Hushållningssällskapet
Box 412
751 06 Uppsala
Märk kuvertet “Stipendieansökan”