Vår historia

Under första hälften av 1800-talet bildades Hushållningssällskap i varje län i Sverige. De var en kombination av förvaltningsmyndighet och medlemsorganisation.

Till en början fick Hushållningssällskapen i huvudsak finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter och räntor. Först i och med att husbehovsbränningen avskaffandes fick Hushållningssällskapen mer påtagliga resurser att röra sig med, nämligen 1/5 av skatten på brännvinstillverkningen.

Uppgiften var att arbeta för jordbrukets, trädgårdsodlingens, skogsbrukets och fiskets utveckling. Hushållningssällskapen anställde agronomer och veterinärer som spred information om husdjursskötsel, odlingsmetoder och redskap. Andra vanliga aktiviteter var försöksodlingar, lantbruksmöten och husdjurspremieringar.

Hushållningssällskapen har arbetat inom många områden, förutom jordbruksfrågor även järnvägsbyggande, start av kooperativa föreningar, banker, försäkringsbolag, lantbruksskolor och verksamhet inom sjukvård. I takt med att samhället utvecklades bildades nya organisationer och myndigheter som tog hand om de verksamheter som bl.a. Hushållningssällskapen var med och startade.

UppsalanyUppsala läns Hushållningssällskap

Landshövdingen i Uppsala län Berndt Vilhelm Fock kallade den 26 jan 1814 12 herrar för att bilda ett Hushållningssällskap i länet, dagen var kronprins Karl-Johans födelsedag och blev sällskapets stiftelsedag.

1990 slogs sällskapet samman med Stockholms läns Hushållningssällskap, till Stockholms och Uppsala läns Hushållningssällskap.

Den första januari 2005 slogs Hushållningssällskapet i Stockholms och Uppsala län ihop med Hushållningssällskapet i Södermanlands län.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stockholms läns Hushållningssällskap

Stockholms län var det näst sista länet att bilda hushållningssällskap vars stadgar stadfästes först 1847. Sällskapets sammanträden hölls förmodligen på länstyrelsen de första åren.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERASödermanlands läns Hushållningssällskap

Landshövdingen Fabian Ulfsparre kallade tolv herrar till sammanträde den 28 januari 1814. Den valda dagen var konungens namnsdag och räknas som sällskapets stiftelsedag.