Om oss

Förvaltningsutskott för Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län

Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap. De lokala Hushållningssällskapen väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Ordförande
Lennart Brolin, Nordansjö 149, 742 93 Östhammar
tel. 070-398 03 52, e-post: lennart@teambrolin.se

Ann-Marie Larsson Hultgren, Österåker Täppelund 2, 643 93 Vingåker
tel. 070-961 79 71, e-post: amie@hullagard.se

Ledamöter
Emma Eriksson, Lyan 132, 747 91 Alunda
tel. 073-964 67 32, e-post: emma@rotangenslantbruk.se

Lasse Gillberg, Björksättra 101, 141 91 Huddinge
tel. 076-847 38 11, e-post: bjorksattra@gmail.com

Per-Erik Ålund, Brollsta Säteri, 186 97 Brottby
tel. 070-211 06 26, e-pos:t per-erik.alund@telia.com

Conny Pettersson, Danbyholm Stora Huset, 641 98 Björkvik
tel. 070-624 39 57, e-post: conny@danbyholm.se

Valberedning 
Peter Holmberg, Sparreholm
tel. 0157-320 73, e-post: peter.uddberga@telia.com

Margareta Söderkvist, Alunda
tel. 0174-107 68, e-post: gunnar.soderqvist@hotmail.com

Marie Gustavsson, Åkers Styckebruk
tel. 070-317 41 27, e-post: valsberga@telia.com

Anders Ottosson, Fjärdhundra
tel. 070-604 52 02, e-post: ottossonanders@hotmail.com

Hillevi Sundin, Norrtälje
tel. 070-891 42 54, e-post: sundinhillevi@gmail.com