Om oss

Förvaltningsutskott för Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södermanlands län

Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningssällskap. De lokala Hushållningssällskapen väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till Förvaltningsutskottet.

Ordförande
Håkan Larsson, Göttersta, 640 23 Valla
tel. 070-981 70 22, e-post: hakan_gottersta@hotmail.com

Vice ordförande
Lennart Brolin, Pl. 2567, 742 92 Östhammar
tel. 0173-143 56, e-post: brolin.lennart@telia.com

Ledamöter
Per-Erik Ålund, Brollsta Säteri, 186 97 Brottby
tel. 070-211 06 26, e-pos:t per-erik.alund@telia.com

Ann-Marie Larsson Hultgren, Österåker Täppelund 2, 643 93 Vingåker
tel. 070-961 79 71, e-post: amie@hullagard.se

Emma Eriksson, Lyan 132, 747 91 Alunda
tel. 073-964 67 32, e-post: emma@rotangenslantbruk.se

Lasse Gillberg, Björksättra 101, 141 91 Huddinge
tel. 076-847 38 11, e-post: bjorksattra@gmail.com

Valberedning 
Alf Gustafsson, Västerhaninge, sammankallande
tel. 08-500 289 20, e-post: alfronny45@gmail.com

Peter Holmberg, Sparreholm
tel. 0157-320 73, e-post: peter.uddberga@telia.com

Margareta Söderkvist, Alunda
tel. 0174-107 68, e-post: gunnar.soderqvist@hotmail.com

Marie Gustavsson, Åkers Styckebruk
tel. 070-317 41 27, e-post: valsberga@telia.com

Anders Ottosson, Fjärdhundra
tel. 070-604 52 02, e-post: ottossonanders@hotmail.com

Hillevi Sundin, Norrtälje
tel. 070-891 42 54, e-post: sundinhillevi@gmail.com