Årsstämma

Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södemanlands län kallar till årsstämma.

Tid: 7 apri
Plats: Wiks slott, dit vi kallar in fullmäktige, revisorer och valberedning. Kallelse till stämman kommer per e-post.
Anmälan: senast den 31 mars till mona.elmklint@hushallningssallskapet.se eller 018-56 04 13.

Välkommen!

Möteshandlingar publiceras här

Föredragningslista enligt stadgarna