Årsstämma

Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södemanlands län kallar till årsstämma.

Tid: 8 april, klockan 10.00 – ca 12.00
Plats: Digitalt möte. P.g.a. pandemin blir det ett digitalt möte dit vi kallar in fullmäktige, revisorer och valberedning. Kallelse till stämman kommer per e-post.
Anmälan: senast den 5 april till mona.elmklint@hushallningssallskapet.se eller 018-56 04 13.

Välkommen!

Möteshandlingar publiceras här

Föredragningslista enligt stadgarna

Årsredovisning HS ABCD-län 2020