Årsstämma

Hushållningssällskapet i Stockholm, Uppsala och Södemanlands län kallar till årsstämma.

Tid: 13 april

Plats: Vackstanäsgymnasiet, Södertälje, dit vi kallar in fullmäktige, revisorer och valberedning. Kallelse till stämman kommer per e-post.

Anmälan: senast den 3 april via https://bit.ly/3JfYrd9

Kontakt: Mona Elmklint 018-56 04 13.

Välkommen!

Möteshandlingar publiceras här

Föredragningslista enligt stadgarna