Medlem

Bli en av alla oss som engagerar sig för en levande landsbygd.

Vi är en obunden, ideell medlemsorganisation i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län (ABCD-län). Expertkunskap säljs via vårt rådgivningsbolag HS Konsult AB. 2 000 medlemmar drivs av idén om en levande landsbygd där vi hushållar med naturens resurser. Tillsammans engagerar vi oss för öppna och levande marker, livskraftiga lantbruk och kunniga konsumenter. Vi verkar i flera lokala Hushållningssällskap från Jönåker i söder till Oland i norr.

Allas behov ser inte likadant ut, därför har vi fyra olika medlemsformer. Du hittar säkert en som passar just dig!

Medlemskap 2023

Du får vår medlemstidning ”Gröna affärer” som kommer ut fem gånger per år. Tidningen är 43 sidor faktaspäckad information till landsbygdens näringar. Du är välkommen att delta i ditt lokala Hushållningssällskaps verksamhet, och kan som medlem alltid föra fram dina synpunkter på vilka frågor vi skall driva.

Vanligt medlemskap, person – 400 kr i medlemsavgift
Vanligt medlemskap, familj – 550 kr i medlemsavgift
Företagsmedlemskap – 650 kr varav 150 kr medlemsavgift, 400 kr serviceavgift och 100 kr moms.

Välj medlemskap och betala in summan på Bankgiro 589-1312. Lämna namn, adress, e-post och telefonnummer.

Välkommen som medlem!

Kontaktperson för Hushållningssällskapet ABCD
Mona Elmklint, 018-56 04 13
E-post mona.elmklint@hushallningssallskapet.se

 

Kundklubben Guldkorn 2023

Kundklubben finns sedan januari 2019 och ersätter den tidigare medlemsformen Aktivt Lantbruksmedlemskap.

Du får allt det här:

Medlemskap i ditt lokala Hushållningssällskap
Ger dig tillgång till lokala aktiviteter i din hembygd. Värde 400 kr

Medlemstidning
Årsprenumeration på vår tidning ”Gröna affärer” som utkommer med fem nr per år. Värde ca 400 kr

Nyhetsbrev
Aktuell information med fyra nr per år från våra ämnesområden, skrivet för just dig! Värde ca 350 kr

Kalkyler
Bidragskalkyler för växtodling och lantbruksdjur. Vi bjuder in till träff för genomgång av nyheter i dessa. Värde ca 1 300 kr

Maskinkostnader
Används som ett hjälpmedel när du vill räkna på dina kostnader. Bra som underlag för maskinplanering och maskinsamverkan. Värde 250 kr

Rabatt på våra tjänster
Du får rabatt, totalt ända upp till 10 000 kr på våra tjänster. Rabatten gäller för tjänster som inte redan är finansierade genom Landsbygdsprogrammet och EU.

Försöksresultat
Försöksrapporten och en temadag på Brunnby Gård, Västerås. Värde ca 400 kr

Fältvandringar
Fältvandringar på olika orter under säsongen, delta i alla eller bara en, du väljer!

Brunnby Lantbrukardagar
Specialvisning av försöksodlingarna för dig som är medlem i Guldkorn.

Pris
Kundklubben Guldkorn är en investering på 3 245 kr inkl. moms varav 150 kr är medlemsavgift, övrigt är avdragsgillt fördelat på 400 kr serviceavgift, 2 076 kr kundklubbsmedlemskap och 619 kr moms.

Kontakt kundklubben Guldkorn
Om du inte redan är medlem i Guldkorn, hör av dig så ser vi till att du också blir en del av gemenskapen i Guldkorn.
HS Konsult AB/Hushållningssällskapet, tel. 018-56 04 00
e-post: hskonsult@hushallningssallskapet.se