Tävling: Ungdomarnas Europa

Uppdrag: Ungdomarnas Europa 2019
Tema: Hur kan unga påverka klimatpolitiken i EU?

EU-tävling för elever på åk 1 på gymnasiet i hela Västra Götaland. Idén kom ursprungligen från dåvarande Europa Direkt Skaraborg för att lyfta Europaveckan och skapa intresse för EU hos ungdomar. Det har blivit en succé och varje år är det klasser från hela Västra Götaland som kämpar för att komma till final och vinna en resa! Varje år har ett särskilt tema. I år är temat “Hur kan unga påverka klimatpolitiken i EU?”

Priset för den vinnande klassen plus två lärare är en resa till Stockholm i januari 2020.

Resa, boende en natt, mat och program i Stockholm ingår. Klassen får en bestämd belopp som läraren sedan fördelar på kostnaderna. Kostnaderna måste redovisas efter resan. Kostnader utöver de bestämda beloppet ersätts ej. Vinnande klassläraren får mer information. Klassen får då tillfälle att personligen träffa någon av EU:s makthavare för att överlämna sina fem tips.

Vinnare 2018: Klass EK17b Klara Teoretiska Gymnasium

 

Sammanfattning av tävlingen
Tävlingen består av fem moment och bidragen arbetas fram i klassen under ledning av läraren. Arbetet med klassens bidrag lägger läraren upp så som han/hon önskar.

Inbjudna att delta: Åk 1 på gymnasierna i Västra Götaland.
Sista anmälningsdag: 2 september 2019.
Syfte: Att skapa uppmärksamhet/intresse hos ungdomar för delaktighet, EU och Europaveckan.

 

Vad innebär det för deltagande lärare och klasser?

Läraren förväntas ge en grundläggande utbildning om EU:s beslutsprocess och information om EU:s institutioner. Om man önskar stöd i detta så finns ett utbildningsmaterial i form av en DVD som heter Från Förslag till Lag som behandlar EUs beslutsprocess och information om EUs institutioner.

Momenten som ska genomföras i kronologisk ordning av klassen är:

1. Föreläsning av klassläraren om hur beslutsprocessen går till i EU samt i EU:s institutioner. Länk till en Powerpointpresentation som lärare kan använda som underlag för föreläsning om EUs beslutsprocess. Spara den i sin helhet och använd powerpointfilen i bildvisningsläge – då fungerar filmklippen som de ska.

http://www.europaparlamentet.se/sv/eu_information/broschyrer/ladda_ned/medbeslutande_2.html

2. I grupper formulera fem tips till EU:s makthavare om hur de ska kommunicera med ungdomar för att få dem att rösta i Europaparlamentsvalet.  Av gruppernas förslag röstar klassen fram de fem bästa tipsen som man vill ge till makthavarna i Bryssel.

3. Eleverna får i uppdrag att ta tre bilder inspirerade av sina fem tips. Klassen röstar fram de bästa bidragen.

4. Eleverna ska förbereda frågor och intervjua makthavare på lokal nivå om hur man kommunicerar lokalt med unga för att få dem mer delaktiga i Europaparlamentsvalet. Eleverna ska göra en film av intervjun, som efter redigering ska vara max tre minuter lång. (OBS! Det måste inte vara en politiker som intervjuas.)

5. Beskriv kort diskussionen/processen som ligger bakom valet av dessa fem tips, valet av bilder och valet av lokal makthavare med max 200 ord.

Inlämning av material

Materialet skall skickas senast den 2 november  till nedanstående. OBS! Om man vill presentera sitt bidrag i en Power Point på finaldagen, måste även den skickas in med övrigt material. Inget nytt får tillkomma under finaldagen. Se bilaga med bedömningskriterierna som eleverna bör ta del av. Läs kriterierna här:
Bedömningskriterier Uppdrag Ungdomarnas Europa 2019

Urvalsprocessen och final

Första urvalet görs av en opartisk jury. Sex bidrag går vidare till finalen. Finalen går av stapeln 6 december. Hela klasserna är välkomna att delta vid finalen, men presentationen genomförs av en grupp på tre personer. Presentationen består dels av klassens lista på fem tips och dels filmen med intervjuerna. Bedömningen i både urval och final baseras på kreativitet och nytänkande. I finalen bedöms även elevernas motivering inför juryn. Inget material får göras om eller nytt material får tillkomma på finaldagen. En klass utses som vinnare.

För frågor och för inlämning av material:

Joanna Wood de García
Hushållningssällskapet Västra
joanna.wooddegarcia@hushallningssallskapet.se
0511-248 71

Adress:
Hushållningssällskapet Västra
Järnvägsgatan 18
532 30 Skara

Samarrangemang i Västsverige
Arrangör: Hushållningssällskapet Västra
Sponsrad av VGR