Odla Potatis. Fackbok för proffsodlare

Boken beskriver alla delar av potatisproduktionen – från utsädesproduktion till färdig produkt. Boken är en modern fackbok om yrkesmässig potatisodling och är en mycket instruktiv och lättillgänglig bok om rationell potatisodling.

potatisbok_framsida_webb2

Klicka här för att läsa inledningen och kika på innehållet

De tre författarna är eller har varit potatisrådgivare vid Hushållningssällskapet och har en mångårig och bred kunskap om och erfarenhet av potatisodling – både från norra och södra Sverige. I några avsnitt medverkar Lars Danielsson, tidigare rådgivare vid Hushållningssällskapet och Jüri Känno, tidigare Lyckeby Stärkelsen.

Boken är inbunden och omfattar 240 sidor.

Är du intresserad av boken Odla Potatis hör av dig till:

Anna-Lena Karlsson, 0511-248 34, anna-lena.karlsson@hushallningssallskapet.se

Potatisrådgivare
Kristine Ivarsson, 0511-248 46, kristine.ivarsson@hushallningssallskapet.se

 

Bokens pris är 375 kr. (Medlemmar 325 kr)
Boken skickas per post med faktura där det läggs till en portokostnad på 50 kr.