Organisation

Medlemmar utgör grunden.

Våra lokala medlemsorganisationer, gillena, utser fullmäktigeledamöter till vårt högsta beslutande organ, årsmötet. Fullmäktige utser vår styrelse.

Fullmäktige
Hushållningsgillena utser fullmäktigeledamöter i paritet till medlemsantal. Fullmäktige består av 60 ledamöter från gillena samt styrelsen. Dessa utgör årsstämma och beslutar om vår ekonomi och förvaltning samt väljer vår styrelse. Styrelsen skall leda och utveckla Hushållningssällskapets verksamhet, samt förvalta dess tillgångar.

 

Styrelse för Hushållningssällskapet Västra

Ordförande
Christer Eliasson, Vartofta, 0515-320 29, 070-893 22 24
cieliasson@gmail.com

Vice ordförande
Robert Svensson, Mellerud, 0703-12 11 32
robert.stenlyckan@telia.com

Ledamöter
Bengt-Åke Svensson, Vara, 0512-711 27, 070-896 37 28
bengtake.ostback@gmail.com

Fredrik Johansson, Larv, 0512-420 62, 070-662 30 23
ledsberget@tele2.se

Cecilia Ryegård, Lidköping, 070-815 25 99
cecilia@agrovektor.se

Göran Holmberg, Uddevalla, 0709-81 29 38
ghgs@telia.com

Susanne Dickson, Vikaryd Alingsås, 0709-30 26 75
vikaryd.egendom@swipnet.se

Christina Lundqvist, Karlstad

Johan Svantesson, Säffle, 0703-24 94 03
johanesvantesson@gmail.com

Olle Åkesson, 0511-248 38
olle.akesson@hushallningssallskapet.se

Tf Vd
Ove Konradsson, 0511-248 15, 0708-40 17 71
ove.konradsson@telia.com