Våra Gillen

Det finns flera lokala Hushållningssällskap i Värmland där våra medlemmar aktivt kan arbeta för sin regions utveckling.

Våra lokala Hushållningssällskap, även kallade gillen, ordnar också aktiviteter av olika slag, där du som medlem är välkommen att delta. I kalendern kan du se om det är något på gång i ditt område!

Här hittar Du kontaktpersoner för våra nio gillen. De svarar gärna på frågor om verksamheten.

Karlstads Gille
Ordf. Thure Sjödahl, tel 054-54 23 45, hildelund@telia.com

Östra Värmlands Gille
Ordf. Stig Kratzer Tel 0550-10122, 070-4779577,  info@kratzer.se

Fryksdals Gille
Ordf. Kristian Thorén, info@vastraamterviksbryggeri.se

Jösse Gille
Ordf. Leif Naucler, tel 0570-55025

Färnebo Gille
Vilande. Vid frågor kontakta Tord Näslund, tel 054-54 56 15, tord.naslund@hushallningssallskapet.se

Gillbergs Gille
Ordf. Ingmar Germundsson, 0570-40458, 070-6413887, germundsson.i@telia.com

Älvdals Gille
Ordf. Lisbeth Svensson, 0563-450 13, 070-627 34 18, lisbeth.basterud@hotmail.se

Nordmarks Gille
Ordf. John Badh, tel 0571 – 107 01, 070-2882562, john.badh@spray.se

Näs Gille
Ordf. Christian Hidén, tel 0533-20131, 070-3818855, christian.hiden@s.lrf.se