Våra gillen

Som medlem tillhör du det hushållningsgille du bor i. Gillenas gränser sammanfaller i stort med de gamla häradsgränserna. Varje gille har en egen styrelse och en aktivitetsgrupp eller hushållsnämnd.

karta_gillen_2013_webb_liten

Gillena utser representanter till vårt fullmäktige, som i sin tur väljer vår styrelse.

Kontaktuppgifter till respektive gille
Första namnet är på ordföranden i gillet och andra namnet är på ordföranden i Hushållsnämnderna.

Vadsbo
Mats Leuchovius, 0506-202 49, mogarden@hotmail.se
Kristina Henrysson, 0506-712 10, kristinahenrysson@hotmail.com

Kåkind
Roger Lätth, 0504-310 75, roger.latth@gmail.com
Eva Blixth, 0503-171 45, evablixth@hotmail.com

Falbygden
Per Arnesson, 0515-128 18, per.arnesson@vxa.se

Skånings o Valle
Alf Cederbom, 0510-53 00 26, alf.cederbom@tele2.se

Kinne
Helge Häggman, 0511-575 48, helge.hman@gmail.com
Ida Hamilton, 073-530 85 27, ida@hjelmsater.se

Kinnefjärding
Jörgen Pettersson, 0510-521 22, jorgenistoregarden@telia.com
Inga Andersson, 0511-573 98, inga42@hotmail.se

Kålland
Karin Roland, 0703-62 96 78, karin.roland@gmail.com
Karin Roland, 0510-915 55, karin.roland@gmail.com

Barne o Laske
Stefan Aldén, 0512-121 86, alden.s@telia.com

Åse o Viste
Mattias Franzon, 0514-320 42, mattias.franzon@telia.com