Medlemsmagasin

Som medlem i Hushållningssällskapet får du tidskriften Skånska Lantbruk.

I Skånska Lantbruk kan du läsa om verksamheten inom våra olika områden.
Tidningen innehåller ett rikt utbud av rådgivningsartiklar, sammanställningar över fältförsöksverksamheten artiklar om mat och hälsa samt reportage från de olika lokala hushållnings-/sockengillena.

Skånska Lantbruk kommer ut med fem nummer per år, alla nummer med olika tema.

Utgivningsplan 2023

Vecka   9 – Nr 1, tema Husdjur (materialstopp 2 februari)
Vecka 14 – Nr 2, tema Försök & Växtodling (materialstopp 8 mars)
Vecka 23 – Nr 3, tema Maskiner & Horto (materialstopp 17 maj)
Vecka 38 – Nr 4, tema Skog & Landsbygd & Ekonomi (materialstopp 23 augusti)
Vecka 44 – Nr 5, tema Bygg & Energi (materialstopp 4 oktober)

För annonsörer

Artikelserie i Skånska Lantbruk

Här hittar artiklarna, ordförklaringar, lästips och extramaterial.

Läs mer