Medlemsmagasin

Som medlem i Hushållningssällskapet får du tidskriften Skånska Lantbruk.

I Skånska Lantbruk kan du läsa om verksamheten inom våra olika områden.
Tidningen innehåller ett rikt utbud av rådgivningsartiklar, sammanställningar över fältförsöksverksamheten artiklar om mat och hälsa samt reportage från de olika lokala hushållnings-/sockengillena.

Skånska Lantbruk kommer ut med fem nummer per år, alla nummer med olika tema.

Utgivningsplan 2021

Vecka 8 – Nr 1, tema Husdjur
Vecka 15 – Nr 2, tema Försök & Växtodling
Vecka 24 – Nr 3, tema Maskiner & Horto
Vecka 38 – Nr 4, tema Skog & Landsbygd & Ekonomi
Vecka 45 – Nr 5, tema Bygg & Energi

För annonsörer»

Artikelserie i Skånska Lantbruk

Här hittar artiklarna, ordförklaringar, lästips och extramaterial.

Läs mer