Biomark – fokus på god jordhälsa

Välj Hushållningssällskapet Skåne när du ska lämna in jordprov för analys av nematoder eller jordburna svampar. Du får personliga provsvar och råd via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du längre nerpå sidan.

Biomark och Hushållningssällskapet Skåne samarbetar sedan flera år tillbaka med flera stora och moderna laboratorium med lång erfarenhet.

Vi sammanställer provsvar som är enkla och tydliga och med odlingsråd och skadetrösklar – så som du är van att få dem. Tillsammans med rådgivarna på HIR Skåne kan vi ge dig den bästa rådgivningen för det bästa resultatet.

 

Beställningssedel BioMark HS Skåne 3

 

Provmärkningslista BioMark

 

Fokus på forskning kring jordhälsa – BioMark

Vi har stort fokus på forskning kring nematoder och deras skadeverkningar för att ta fram ny kunskap till odlare och rådgivare. Vi driver egna forskningsprojekt och är också med som samarbetspartners i flera projekt.

Inlämningsställen på Hushållningssällskapet Skåne:

Borgeby: Göran Bladh, Odlarservice, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Helgegården: Katarina Lindholm, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad

Sandby gård: Katarina Lindholm, Sandby gård, 276 37 Borrby.

Prov kan skickas med post till: HS Skåne – BioMark, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Information om hur du tar och skickar in prov finns på www.nematodlaboratoriet.se. Här kan du också skriva ut beställningssedel som ska bifogas provet.

 

Kontaktuppgifter:

BioMark 010-476 20 80

Fredrik Hansson, HS Odlarservice, markkartering och jordprovtagning 0708 16 10 56

Tua Holmgren, HS Odlarservice, jordprovtagning och inlämning av prov 010-476 20 36