BioMark – fokus på god jordhälsa

Välj Hushållningssällskapet Skåne när du ska lämna in jordprov för analys av nematoder eller jordburna svampar. Du får personliga provsvar och råd via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du längre nerpå sidan.

BioMark och Hushållningssällskapet Skåne samarbetar sedan flera år tillbaka med flera stora och moderna laboratorium med lång erfarenhet.

Vi sammanställer provsvar som är enkla och tydliga och med odlingsråd och skadetrösklar – så som du är van att få dem. Tillsammans med rådgivarna på HIR Skåne kan vi ge dig den bästa rådgivningen för det bästa resultatet.

 

Använd aktuell följesedel nedan. Vi hanterar inte prover som lämnas in med gammal följesedel. Vänligen lägg följesedel i plastficka eller liknande.

Beställningssedel BioMark

Provmärkningslista BioMark

 

Inlämningsställen på Hushållningssällskapet Skåne

Borgeby: Ingvar Larsson, Odlarservice, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Helgegården: Andreas Lönnborn Johansson, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad

Sandby gård: Andreas Lönnborn Johansson, Sandbygårdsvägen 5, 276 37 Borrby.

 

Prov kan skickas med post

Skicka proverna som företagspaket om det är möjligt.

Pall och paket över 10 kg skickas till:

HS Skåne – BioMark
Borgeby slottsväg 4B, 237 91 Bjärred

Paket under 10 kg kan skickas till:

HS Skåne – BioMark,
Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

 

Fokus på forskning kring jordhälsa – BioMark

Vi har stort fokus på forskning kring nematoder och deras skadeverkningar för att ta fram ny kunskap till odlare och rådgivare. Vi driver egna forskningsprojekt och är också med som samarbetspartners i flera projekt.

Vill du veta mer om nematoder och vilka skador de gör på grödorna?

Hushållningssällskapet har beviljats medel från Jordbruksverket till projektet ”Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget”.

Problemen med nematoder ökar och en hel del kunskap har genererats under senare år.

Projektet syftar till att sprida befintlig kunskap till Sveriges producenter genom olika typer av informationsmaterial. Projektet drivs av HIR Skåne och utförs som ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapen, Jordbruksverket, Nordic Beet Research och SLU.

Klicka på länken för att ta del av informationen.

 

Kontaktuppgifter

BioMark 010-476 20 80

Ingvar Larsson, HS Odlarservice, Biomark, 010-476 20 84

Tua Holmgren, HS Odlarservice, jordprovtagning och inlämning av prov 010-476 20 36

Andreas Lönnborn Johansson, HS Odlarservice, jordprovtagning och inlämning av prov 010-476 20 87