Om oss

Vi har alltid lönsamt företagande i fokus, vare sig vi ger råd för maximerad foderproduktion, hur du ska bygga ditt stall eller hur du ska få mer pengar för virket. Våra kunskapsområden är Bygg, Energi, Företagsekonomi, Landsbygdsutveckling, Lantbruk & Skog, Mat, Projektutveckling, Trädgård och Vatten. Rådgivningen är samlad i delvis personalägda dotterbolaget HIR Skåne AB.

Tillsammans med våra medlemmar gör vi landsbygdens röst hörd, både i städerna och ute i bygderna, men även i kontakten med myndigheter och politiker.

Hushållningssällskapen i Skåne bildades redan 1814. Med 200 år i backspegeln kan vi med tilltro blicka framåt och prata om framtiden. Vad kan vi göra för din?

Välkommen att kontakta oss!