Organisation

Hushållningssällskapet Skåne är en fristående medlemsorganisation.

Alla medlemmar tillhör ett lokalt gille. De lokala gillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till styrelsen.

Styrelsen fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Styrelsen

I styrelsen ingår ledamöterna

Carl-Otto Swartz, Falsterbo, ordförande
Ann Knutsson, Dösjebro, vice ordförande
Ann Hermansson, Eslöv, ledamot
Mats Hansson, Villands Vånga, ledamot
Stina Nilsson, Rinkaby, ledamot
Mats Olsson, Hököpinge, ledamot
Elisabeth Hansson, Klippan, ledamot
Göran Brynell, Vellinge, ledamot
Henrik Jönsson, Staffanstorp, ledamot
Jonas Schön, ord. personalrepresentant
Sven Fajersson, VD, sekr., adjungerad

Juridisk form

Hushållningssällskapets juridiska form associationsform sorterar under beteckningen “Offentliga korporationer och anstalter” i enlighet med det officiella registret på Statistiska Centralbyrån i Örebro. Detta är det enda register där hushållningssällskapen förekommer.

Hushållningssällskapen har det i det officiella registret koden 320 10 87 vilket betyder följande:
De tre första siffrorna förklarar vilken sektor hushållningssällskapen tillhör där 320 står för “Övriga offentliga institutioner”.
Nästa två siffror beskriver ägarkategori där 10 står för “Statlig”.
De två sista siffrorna beskriver den juridiska formen där 87 står för “Offentliga korporationer och anstalter”.

De enskilda hushållningssällskapen i Sverige är på nationell nivå organiserade i Hushållningssällskapens förbund med säte i Stockholm.

Stadgar

Hushållningssällskapet Skånes stadgar 20150101»

Regeringens fastställande av stadgarna»