Om oss

Vi utvecklar landsbygden och de gröna näringarna. Forskning, rådgivning, undervisning, fältförsök – allt för att leva upp till vårt löfte om kunskap för landets framtid. 

Rådgivningen är samlad i det delvis personalägda dotterbolaget HIR Skåne AB.

Tillsammans med våra medlemmar gör vi landsbygdens röst hörd, både i städerna och ute i bygderna, men även i kontakten med myndigheter och politiker.

Hushållningssällskapen i Skåne bildades redan 1814. Med 200 år i backspegeln kan vi med tilltro blicka framåt och prata om framtiden. Vad kan vi göra för din?

Välkommen att kontakta oss!