Valberedning

Hushållningssällskapet Skånes valberedning består av följande

Lars Andersson, Västerstad (sammankallande) tel. 070-419 77 59, lars.lindkullen@telia.com
Madeleine Nilsson, Gärsnäs
Anders Flink, Staffanstorp
Matilda Henriksson, Grantinge
Torbjörn Persson, Ängelholm
Gustaf Gardesson, Anderslöv