Valberedning

Hushållningssällskapet Skånes valberedning består av följande

Lars Andersson, Hörby, tel. 070-419 77 59, lars.lindkullen@telia.com

Lars Bengtsson, Tomelilla, tel. 070-962 81 20, lars.bengtsson@tomelilla.nu

Anita Johansson. Ängelholm, tel. 070-575 57 51, anita@stamhem.se

Cajsa Aaby-Ericsson,  Önnestad, tel. 070-602 44 23,  aaby-ericsson@bredband.net

Ingrid Odell-Jönsson, Klagstorp, tel. 070-879 42 01, ingrid.odell.jonsson@skola.trelleborg.se

Sven Ralsgård, Osby, tel. 070-517 21 33,  ralsgard@gmail.com

Anders Rasmusson,  Staffanstorp, tel. 070-844 91 35, anders.rasmusson@tele2.se