Skånska Lantbruk

Som medlem i Hushållningssällskapet får du tidskriften Skånska Lantbruk.

I Skånska Lantbruk kan du läsa om verksamheten inom våra olika områden.
Tidningen innehåller ett rikt utbud av rådgivningsartiklar, sammanställningar över fältförsöksverksamheten artiklar om mat och hälsa samt reportage från de olika lokala hushållnings-/sockengillena.

Skånska Lantbruk kommer ut med fem nummer per år, alla nummer med olika tema.

Nr 1 – tema Husdjur, utgivning vecka 9. Materialstopp 2 februari.

Nr 2 – tema Försök och Växtodling, utgivning vecka 14. Materialstopp 8 mars.

Nr 3 – tema Maskiner och Horto, utgivning vecka 23. Materialstopp 17 maj.

Nr 4 – tema Skog och Ekonomi, utgivning vecka 38. Materialstopp 23 augusti.

Nr 5 – tema Bygg och Energi, utgivning vecka 44. Materialstopp 4 oktober.

Utgivningsplan och annonsprislista 2023