Skånska Lantbruk

Som medlem i Hushållningssällskapet får du tidskriften Skånska Lantbruk.

I Skånska Lantbruk kan du läsa om verksamheten inom våra olika områden.
Tidningen innehåller ett rikt utbud av rådgivningsartiklar, sammanställningar över fältförsöksverksamheten artiklar om mat och hälsa samt reportage från de olika lokala hushållnings-/sockengillena.

Skånska Lantbruk kommer ut med fem nummer per år, alla nummer med olika tema.

Nr 1 – tema Husdjur, utgivning vecka 8.

Nr 2 – tema Försök och Växtodling, utgivning vecka 15.

Nr 3 – tema Mat och Trädgård, utgivning vecka 24.

Nr 4 – tema Skog, Landsbygd och Ekonomi, utgivning vecka 38.

Nr 5 – tema Bygg och Energi, utgivning vecka 45.

Utgivningsplan och annonsprislista 2020»