Årsstämma 2022

För förtroendevalda utgår arvode för deltagande på stämman. Fyll i dina uppgifter nedan, avsluta med att klicka på Skicka.

Ersättning till fullmäktigeledamöter för deltagande på Hushållningssällskapet Skånes årsstämma 2023.

  • Antal kilometer
  • ååmmdd-xxxx
  • Ange e-post för att få bekräftelse på dina inskickade uppgifter.