Årsstämma 2022

För förtroendevalda utgår arvode för deltagande på stämman. Fyll i dina uppgifter nedan, avsluta med att klicka på Skicka.

Ersättning för deltagande på Hushållningssällskapet Skånes årsstämma 2022.