Årsstämma 2021

För förtroendevalda utgår arvode för deltagande på stämman. Fyll i dina uppgifter nedan, avsluta med att klicka på Skicka.

Räkning