Välkommen till Skåne

Slätterna, åsarna, skogen och de idérika människorna.
Landsbygden i Skåne är storslagen!

Vi arbetar för de näringar som vill utveckla landsbygdens resurser, till nytta för alla som bor och verkar där. Det sker genom företagsrådgivning, konsultuppdrag, utbildning, utvecklingsprojekt och försök.

Nyheter