Stiftelser och fonder

Stiftelsen Länsjägmästare K.F. Mellquists donationsfond
Donationen består av fastigheten Rådde gård i Länghem. Arealen är på ca 490 ha,
varav 80 ha åker, 50 ha beten, 340 ha produktiv skog och övrigt 20 ha.
Donationen erhölls 1949 och är idag en viktig resurs i Hushållningssällskapets
försöksverksamhet.
Enligt donationsbestämmelserna skall egendomen ”brukas i egen regi på sätt
sällskapet finner lämpligt för sin verksamhet till jord- och skogsbrukets fromma,
men får inte avyttras.

Stiftelsen Fritz Brusewitz donationsfond
Stiftelsen är en kapitalstiftelse som delar ut 70% av avkastningen till
Hushållningssällskapet för allmännyttiga ändamål. Donationen erhölls 1941.

Stiftelsen Makarna Willéns donationsfond
Huvuddelen av tillgångarna ligger i den gamla delen av kontorsbyggnaderna på
Landsbygdens Rådgivningscenter. Avkastningen skall främja det utvecklingsarbete
som Hushållningssällskapet bedriver. Donationen erhölls 1947

Stiftelsen A.M. Salmenii
Stiftelsen ändamål är att främja veterinära ändamål. Stiftelsen härstammar från 1835.

Stiftelse Claes Svantessons donationsfond
Belöningar skall utdelas till lantbrukare i Gäsene gille. Donationen erhölls 1944.

Stiftelsen Widéns bidragsfond
Stipendier delas ut till elever på Naturbruksgymnasiet Strömma. Donationen erhölls
1950.