Styrelsen i Sjuhärad

Ordförande
Claes-Göran Claesson, Håcksvik

Vice ordförande:
Tina Dahl, Limmared

Ordinarie
Margareta Helander, Floby
Christina Dahl, Limmared
Carl-Olov Holmström, Ljung
Berith Edholm, Ljung
Hans-Olof Nyman, Sandared
Stefan Brunander, Rävlanda
Eva Jageby, Björketorp

Suppleanter
Christer Söderblom, Trädet
Hans Gradén, Hökerum
Michael Mild, Älekulla

VD
Margareta Helander, Floby