Kontakt Sjuhärad

 

Postadress:

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Box 5007

514 05 Länghem

 

Besöksadress:

Landsbygdens Rådgivningscenter

Rådde Gård

514 52 Länghem

Växel: 0325-618 600

Fax: 0325-618 606