Välkommen till Sjuhärad!

Tillsammans ska vi driva landsbygden och de gröna näringarna framåt!

Hushållningssällskapet Sjuhärad är en fristående kunskapsorganisation och har som huvuduppgift att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar där den viktigaste kundgruppen är lantbruksföretagare i Sjuhärad. Det gör vi genom forskning och utveckling, rådgivning och ett aktivt deltagande i aktiviteter och diskussioner. Tack vare att kontoret ligger på Rådde försöks- och demonstrationsgård har vi nära till den praktiska verksamheten och det är inte konstigt att den gemensamma faktorn för alla oss som jobbar här är engagemang. Det är ju trots allt alla vi inom de gröna näringarna som tillsammans ska skapa ”Kunskap för landets framtid”!

 

På Rådde Gård i Länghem har Hushållningssällskapet skapat Landsbygdens Rådgivningscenter – ett företagshotell med vision om att vara ett kompetenscenter för landsbygdens företagare. Här finns ljusa, luftiga kontorslokaler, konferenslokal, personalrum och kök. Här finns, förutom Hushållningssällskapet Sjuhärad, även Rådgivarna i Sjuhärad, Leader SjuhäradGård och Djurhälsan och Maskinring Sjuhärad.

Välkommen att hyra kontor eller boka konferenslokal! Kontakta oss på 0325-618 600.

Verksamheter i Sjuhärad

Hushållningssällskapet Sjuhärad har bland annat försöksverksamhet som utgår från Rådde gård, samarbeten med universitet inom utvecklingsprojekt och driver även Strömma Naturbrukscentrum.

Våra verksamheter