Vår eget lantbruk vid Klostergården

För att säkerställa att vi har tillgång till bra försöksplatser och för att bidra till utvecklingen av östgötskt jordbruk så har vi sedan 1956 bedrivit eget lantbruk. Detta är en resurs både för fältförsök och rådgivare där de senaste rönen kan omsättas i praktik.

I växtföljden ingår årligen cirka 10 olika grödor, där höstvete är gårdens huvudgröda. Anledningen till att vi har så många olika grödor är för att vi ska kunna lägga ut många olika försök på vår egen areal och för att inte riskera parallellproduktion inom den ekologiska odlingen. Är du nyfiken på växtföljderna finns de presenterad i block här på sidan. I maskinparken för lantbruket har vi tillgång till alla redskap förutom tröska och utrustning för radhackning i raps.

Årligen arrangeras försöksdemonstrationer och fältvandringar på Hushållningssällskapets jordbruk under ledning av våra medarbetare. Vill du läsa mer om vår försöksverksamhet? Klicka här

Våra olika gårdar

Hushållningssällskapet brukar totalt ca 230 hektar åker fördelat på fyra platser inom ett avstånd av 9 km från varandra. Av de 230 hektaren är ca 95 hektar omställt till ekologisk produktion.

Klostergården i Vreta kloster

Klostergården är centrum för både jordbruksdrift och Hushållningssällskapets fältförsöksverksamhet. Här finns kontor, möteslokal, personalutrymmen, gårdsverkstad samt en äldre torkanläggning. Sedan 1956 har Hushållningssällskapet bedrivit lantbruk på Klostergården. Till en början arrenderades gården av Vreta Kloster pastorat, men sedan 1996 ägs Klostergården av GI Samuelsson stiftelse för mönsterjordbruk, som förvaltas av Hushållningssällskapet.  Klostergården består av 97 hektar åker och 9 hektar betesmark, där 90 hektar åker brukas i egen regi. På Klostergården är jordarterna varierande, de jämna fälten används till försöksutläggning medans den mer ojämna arealerna är omställd till ekologisk produktion.

Glyttinge strax utanför Linköping

Arrenderas av Hushållningssällskapet sedan 2003 av syskonen Karin Hallstedt och Gunilla Hakelius. På Glyttinges jämna lerjordar läger vi ut en stor del av våra fältförsök, medans de mer ojämna jordarna är omställda till ekologisk odling.

Kaga

Fastigheten belägen vid Kaga kyrka omfattar 38 ha och ägs av Hushållningssällskapet sedan 2013. En del av fastigheten är omställd till ekologisk produktion.

Vallby Skattegård

Gård belägen 3 km söder om Klostergården, där Hushållningssällskapet sedan 2016 äger 15 hektar. Skattegården har bra och jämna jordar lämpade för försöksutläggning.

Vår gårdsmästare

Niclas Malm har varit gårdsmästare på Klostergården sedan 1989 och är den som ansvarar för jordbruksdriften. I sitt arbete drivs han av ett starkt växtodlingsintresse och tvekar inte till att testa nya idéer.

Är du intresserad av att besöka lantbruket eller har frågor om vårt lantbruk är du välkommen att kontakta Niclas.

Telefon: 0708-29 08 35, e-post

 

 

Ekologisk växtföljd

Lusern
Lusern
Lusern
Höstraps
Råg/speltvete
Råg/speltvete
Råg/speltvete m. insådd

Konventionell växtföljd

Matärter
Höstvete
Oljelin
Höstvete
Havre/korn
Vårraps
Höstvete

Biologisk mångfald på slätten – i praktiken

Gårdsmästare Niclas Malm har på alla gårdar arbetat med att gynna den biologiska mångfalden i slättlandskapet genom att så blommor och örter på mer svårbrukad mark (kilar och hörn). Det har både bidragit med att gynna pollinatörer och nyttoinsekter, men också få bättre arrondering. För det arbete mottog han Nätverket Pollinera Sveriges utmärkelse "Årets pollinatör 2018".