Vårt eget lantbruk vid Klostergården

För att säkerställa att vi har tillgång till bra försöksplatser och för att bidra till utvecklingen av östgötskt jordbruk har vi sedan 1956 bedrivit eget lantbruk. Detta är en resurs både för fältförsök och för rådgivare där de senaste rönen kan omsättas i praktik.

I växtföljden ingår årligen cirka 10 olika grödor, där höstvete är gårdens huvudgröda. Antalet olika grödor är för att vi ska kunna lägga ut många olika försök på vår egen areal och för att inte riskera parallellproduktion inom den ekologiska odlingen. Är du nyfiken på växtföljderna finns de presenterad till höger här på sidan. I maskinparken för lantbruket har vi tillgång till alla redskap förutom tröska och utrustning för radsådd och hackning av raps. Dessa tjänster lejer vi in.

Årligen arrangeras försöksdemonstrationer och fältvandringar på Hushållningssällskapets jordbruk under ledning av våra medarbetare. Vill du läsa mer om vår försöksverksamhet? Klicka här

Våra olika gårdar

Hushållningssällskapet brukar totalt ca 225 hektar åker fördelat på fyra platser inom ett avstånd av 9 km. Av de 225 hektaren är ca 85 hektar omställt till ekologisk produktion.

Klostergården i Vreta kloster

Klostergården är centrum för både jordbruksdrift och Hushållningssällskapets fältförsöksverksamhet. Här finns kontor, möteslokal, personalutrymmen, gårdsverkstad samt en äldre torkanläggning. Sedan 1956 har Hushållningssällskapet bedrivit lantbruk på Klostergården. Fram till 1996 arrenderade Hushållningssällskapet gården av Vreta Kloster pastorat, men sedan dess ägs Klostergården av GI Samuelsson stiftelse för mönsterjordbruk, som förvaltas av Hushållningssällskapet.  Klostergården består av 97 hektar åker och 9 hektar betesmark, där 90 hektar åker brukas i egen regi. På Klostergården är jordarterna varierande, de jämnaste marken används till försöksutläggning medan de mer ojämna fälten är omställda till ekologisk produktion.

Glyttinge, strax utanför Linköping

Glyttinge, som ligger 9 km från Klostergården, arrenderar vi sedan 2003 av syskonen Karin Hallstedt och Gunilla Hakelius. På Glyttinges jämna lerjordar lägger vi ut en stor del av våra fältförsök. På gården har vi gjort många åtgärder för att öka den biologisk mångfalden, se exempel här på Jordbruksverkets hemsida.

Kaga

Fastigheten belägen vid Kaga kyrka omfattar 38 ha och ägs av Hushållningssällskapet sedan 2013. En del av fastigheten är omställd till ekologisk produktion. Kaga ligger 5 km från Klostergården.

Vallby Skattegård

Gård belägen 3 km söder om Klostergården, där vi sedan 2016 äger 14 hektar. En stor del av Skattegården har bra och jämna lerjordar som lämpar sig väl för försöksutläggning.

Vår gårdsmästare

Niclas Malm har varit gårdsmästare på Klostergården sedan 1989 och är den som ansvarar för jordbruksdriften. I sitt arbete drivs han av ett starkt växtodlingsintresse och tvekar inte till att testa nya idéer. Telefon: 0708-29 08 35

E-post

Ekologisk växtföljd

Lusern
Lusern
Lusern
Höstraps
Råg/speltvete
Råg/speltvete
Råg/speltvete m. insådd

Konventionell växtföljd

Matärter
Höstvete
Höstvete
Vårraps
Höstvete
Havre/korn