Stiftelser & Fonder

Hushållningssällskapet Östergötland förvaltar flertalet stiftelser. Nedan har vi listat några av dem.

Vid frågor, kontakta VD Fredrik Ström, 0708-29 47 07

Lennart Andersson i Fettjestad, Vikingstad, donationsfond

Främjande och bevarande av hästar för avel och användning i jord och skogsbruk. Avser främst ardenner och nordsvensk. Belöningar till framstående djuruppfödare samt till hedrande person som gjort betydande insatser för det östgötska jordbruket eller något som förvaltningsutskottet anser lämpligt.

Stiftelse för hästavelns främjande

För främjande av hästaveln men även animalieproduktion och sådant som prövas som vara av värde för Östgötsk produktion.

Lantmannaskoleförenings stiftelse

Studiebidrag, som bedöms stimulera ungdomens intresse för lantbruket. Forskning och försöksverksamhet samt viktiga åtgärder inom jordbruket.

Veterinärbaktriolog. Stiftelse för Veterinärvetenskap

Försök och forskning inom nötkreatur och svins sjukdomar inom sällskapet. Resebidrag och stipendier till veterinärer samt premier till förmån vid besättningar anknuten till veterinäravdelningens verksamhetsgrenar.

Calle och Elin Fants stiftelse

Till bestridande av kostnader för sjuka djur och sällskapsdjur som intagits på djursjukhus och är från Östergötlands län. 50 % av avkastningen går till Linköpings djurskyddsförening.