Hushållsgillen och hushållsnämnder i Östergötland

Gillena är en viktig lokal aktör och en värdefull länk mellan dig som medlem och Hushållningssällskapet Östergötland. Vid gillenas årsmöten utses representanter till årsstämman där du som medlem är med och påverkar Hushållningssällskapets arbete och utveckling. Varje gille får skicka en representant för var 80:e medlem i gillet till årsstämman.

I Östergötland finns det 14 gillen och 4 nämnder, indelade enligt häradsgränser (f.d. kommungränser) Som medlem i Hushållningssällskapet tillhör du automatiskt ett gille.

Ordföranden/Kontaktpersoner

Aska hushållningsgille
Ordförande: Anders Adolfsson, Vedemö Norrgården 1, 591 91 MOTALA, tel: 070-574 47 77, e-post 

Bobergs södra hushållningsgille
Ordförande: Ulf Gustafsson, Helleberga 30, 590 32 KLOCKRIKE, tel: 070-336 00 36, e-post

Dals-Lysings hushållningsgille
Ordförande: Thomas Kellander, Källstad Gatugård 110, 592 93 BORGHAMN, tel: 070-851 98 56, e-post

Dals hushållsnämnd
Ordförande: Monica Rosén E-post 

Lysings hushållsnämnd
Ordförande: Britt-Marie Berglund Tel: 0142-710 54

Finspånga läns hushållningsgille
Ordförande: Johan Yderfors, Skärvinge, 612 92 FINSPÅNG, tel: 070-685 88 74, e-post

Folkunga hushållningsgille
Ordförande: Mikael Ericsson, Järstad Norrgård, 596 93 SKÄNNINGE, tel: 070-536 98 08, e-post

Gullbergs och Bobergs norra med Tjällmo hushållningsgille
Ordförande: Henric Oscarsson, Hanorp, 590 32 KLOCKRIKE, tel: 073-331 29 70, e-post

Hammarkinds södra hushållningsgille
Ordförande: Rune Hallgren, Mon Långrådna, 615 92 VALDEMARSVIK, tel: 073-958 46 68, e-post

Hammarkinds norra hushållningsgille
Ordförande: Håkan Walldén, Komministervägen 17, 602 10 NORRKÖPING, tel: 070-632 65 65, e-post

Kinda hushållningsgille
Kontaktperson: Thord Johansson, Linnégatan 13 A, 590 37 KISA, tel: 070-203 99 64

Norsholm-Vånga hushållningsgille
Ordförande: Lars-Åke Gustafsson, Fröö gård, 610 21 NORSHOLM, tel: 070-562 58 58, e-post

Vifolka-Valkebo och Göstrings hushållningsgille
Ordförande: Minna Wretemark, Mörkeskog, 595 92 MJÖLBY tele: 070-3542600, e-post

Vikbolandet-Norrköping hushållningsgille
Ordförande: Fredric Nilsson, Dagsbergs Södergård, 605 91 NORRKÖPING, tel: 070-834 22 04, e-post

Åkerbo-Hanekind hushållningsgille
Ordförande: Anders Schultz, Grävsten gård, 585 93 LINKÖPING, tel: 070-518 11 59, e-post

Åkerbo-Hanekind hushållsnämnd
Ordförande: Britt Isaksson E-post Tel: 013-710 74

Ydre hushållningsgille
Kontaktperson: Tord Cleveson, Boda Västergård – Torpön, 573 94 TRANÅS, tel: 070-366 20 78, e-post 

Torpa – Asby – Norra Vi hushållsnämnd
Ordförande: Astrid Rydberg E-post