Vår historia

Hushållningssällskapet Östergötlands län bildades 1813 på kungligt initiativ. I början av 1800-talet var uppgiften att utveckla lantbruket så att befolkningen fick tillgång till mer mat. Enligt stadgarna är Hushållningssällskapets ändamål att främja landsbygdens utveckling genom att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar och vi arbetar hela tiden för att leva upp till dessa än idag.

Är du nyfiken på mer om oss? Under 200-års jubileet 2013 togs en jubileumsbok fram, där man kan läsa om hur Hushållningssällskapet verkat i Östergötland. Hör av dig så berättar vi mer.