Organisation

Hushållningssällskapet Östergötland verkställer de uppdrag och tar den riktning styrelsen bestämmer. Styrelsen utses på årsstämman som hålls varje år i april.

Senaste årsredovisningen finner du här: Årsredovisning 2019 för Hushållningssällskapet Östergötland

Styrelse

Vald till årsmöte 2023

 

Valda till årsmötet 2022

Karin Varverud, ordförande

Telefon: 076-103 79 79

E-post

 
Claes Mattsson, vice ordförande

Telefon: 070-099 95 30

E-post

John Widegren, ledamot

Telefon: 070-270 84 50

E-post

 
Karin Lorin, ledamot

Telefon: 072-226 06 91

E-post

Mikael Ericsson, ledamot

Telefon: 070-536 98 08

E-post

 
Victor Johansson, ledamot

Telefon: 072-7317581

E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD för Hushållningssällskapet Östergötland

Johan Hedestad

Telefon: 070-829 47 07

E-post