Organisation

Hushållningssällskapet Östergötland verkställer de uppdrag och tar den riktning styrelsen bestämmer. Styrelsen utses på årsstämman som hålls varje år i april.

Styrelse

Styrelsen vid stämman 2022, från vänster; Victor Johansson, Karin Varverud, David Pettersson, Claes Mattson, Karin Lorin och Mikael Ericsson. Foto: Louise Darius

 

Vald till årsmöte 2024

Valda till årsmötet 2025

Claes Mattsson, vice ordförande

Telefon: 070-099 95 30

E-post

Karin Varverud, ordförande

Telefon: 076-103 79 79

E-post

Karin Lorin, ledamot

Telefon: 072-226 06 91

E-post

David Pettersson

Telefon:070-714 69 73

E-post

Victor Johansson, ledamot

Telefon: 072-731 75 81

E-post

Mikael Ericsson, ledamot

Telefon: 070-536 98 08

E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD för Hushållningssällskapet Östergötland