Organisation

Hushållningssällskapet Östergötland verkställer de uppdrag och tar den riktning styrelsen bestämmer. Styrelsen utses på årsstämman som hålls varje år i april.

Våra stadgar finner du här:  Stadgar för Hushållningssällskapet Östergötland beslutade vid stämma 201X

Senaste årsredovisningen finner du här: Årsredovisning 2018 för Hushållningssällskapet Östergötland

Styrelse

Vald till årsmöte 2021
 
Valda till årsmötet 2020
Karin Varverud, ordförande

Telefon: 070-537 68 17

E-post

 
Claes Mattsson, vice ordförande

Telefon: 070-099 95 30

E-post

John Widegren, ledamot

Telefon: 070-270 84 50

E-post

 
Karin Lorin, ledamot

Telefon: 072-226 06 91

E-post

Mikael Ericsson, ledamot

Telefon: 070-536 98 08

E-post

 
Gunilla Aschan, ledamot

Telefon: 0703-26 14 12

E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD för Hushållningssällskapet Östergötland

Katarina Wiklund

Telefon: 0706-630309

E-post