Om oss

Vi har varit med och utvecklat landsbygden sedan 200 år tillbaka . Det har vi tänkt fortsätta med även i framtiden, då behovet av våra tjänster ökar.

Vi arbetar främst inom fyra områden: Eget lantbruk där Klostergården är basen, försöksverksamhet med såväl nationella som internationella fältförsök, rådgivningen sker inom ekonomi, växtodling och miljö. Försöksverksamheten ger möjlighet att använda och publicera resultat, allt från enkla redovisningar till gedigna rapporter, vetenskapliga artiklar eller attraktiva utbildningar. Inom alla områden är data- och teknikutvecklingen framträdande varför Hushållningssällskapet samarbetar med andra sällskap om olika utvecklingsprojekt vilket ger en större styrka och mer resurser.