Stipender och fonder

Hushållningssällskapet i Örebro län förvaltar och delar ut stipendier från Prytz donationsfond.Prytz loggor 003

Stiftelsen C R Prytz lämnar räntefria lån till jordbrukare inom Örebro län för följande ändamål:

  • Förvärv av jordbruksfastighet
  • Förstärkning av jordbruk genom kompletteringsköp, ny eller ombyggnader, grundförbättringar mm
  • Inventarier

Då ansökningarna är många i förhållande till disponibla medel prioriteras förvärv av jordbruksfastighet. Yngre sökande har företräde till lånen.

Ansökan sker senast den 1 februari till:
Stiftelsen C R Prytz´donationsfond
Hushållningssällskapet
Gamla Vägen 5G
702 27 ÖREBRO
Ansökan behandlas vid styrelsemöte i slutet av maj månad.

Här finner du ansökningsblanketten för Prytz donationsfond

Ytterligare information kan fås genom Hushållningssällskapet,
Christian Scheutz, tel. 070-583 42 76.