Om oss

Förvaltningsutskottet

Alla medlemmar i Hushållningssällskapet i Örebro län är välkomna på vårt årsmöte. Det är årsmötets deltagare som beslutar vilka som får det viktiga uppdraget att leda Hushållningssällskapets styrelse som hos oss kallas förvaltningsutskott.

Ordförande
Per Sandberg, Torphälla 424, 705 97 GLANSHAMMAR
tel. 070-546 50 03, e-post: per@torphalla.se

Vice ordförande
Håkan Dieker, Öhna Gård 214, 696 92 ASKERSUND
tel. 070-644 48 30, e-post: hakan@ohnagard.se

Ledamöter
Johan Paulsson, Led 516, 715 94  ODENSBACKEN
tel. 070-633 48 15, e-post: ingermandersson@hotmail.com

Stefan Svensson, Hidingsta 306, 705 95 ÖREBRO
tel. 070-5330972, e-post: hagersta@live.se

Hanna Dalme, Hammars Säteri 413, 715 94  ODENSBACKEN
tel. 070-699 88 99, e-post: hanna@dalme.se

Fredrik Gehrke, Broby 187, 694 93  ÖSTANSJÖ
tel. 073-020 07 55, e-post: fredrik.gehrke@mrorebro.se

Anders Lycketeg, Åsvägen 14, 694 30  HALLSBERG (Utsedd av Region Örebro)
tel. 070-670 95 96, e-post: anders.lycketeg@gmail.com

Magnus Björk, Finnåker Oppgården 553, 732 73  FELLINGSBRO
tel. 073-526 67 89, e-post: bjorken_88@hotmail.com