Årsstämma

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till extra årsstämma.

Tid: Tisdagen den 7 februari 2023, klockan 17.30
Plats: Naturens Hus, Oljevägen 15 Örebro
Anmälan: För att delta behöver vi din anmälan senast den 2 februari till hskonsult@hushallningssallskapet.se eller 019-603 27 00

Efter gemensam middag och extra årsmöte blir det information om Hushållningssällskapets verksamhet i länet samt lantbrukets juridik.

Anledningen till den extra årsstämman är en stadgeändring. 

Hjärtligt välkommen!

Per Sandberg

Möteshandlingar till extra årsstämman

Dagordning

Stadgeförslag

 

Möteshandlingar till ordinarie årsstämma 2023, den 30 mars klockan 17.30 kommer att publiceras här.

Dagordning 2022

Budget 2022

Stadgar antagna 2019-04-02 och 2019-06-13

Valberedning 2022

Verksamhetsberättelse