Årsstämma

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till årsstämma.

Tid: Torsdagen den 7 april 2022, klockan 17.00.
Plats: Kvinnerstaskolan
Anmälan: För att delta behöver vi din anmälan senast den 30 mars till Per Sandberg, per@torphalla.se

Välkommen!

 

Möteshandlingar

Dagordning 2022

Budget 2022

Stadgar antagna 2019-04-02 och 2019-06-13

Valberedning 2022

Verksamhetsberättelse