Årsstämma

Alla medlemmar är välkomna på digitalt årsmöte den 6 april klockan 17.00. Anmälan senast den 27 mars till hskonsult@hushallningssallskapet.se, 019-603 27 00.

Handlingar:

Årsredovisning 2019 HS T

Dagordning stämma 2020-04-06

Stadgar antagna 2019-04-02 och 2019-06-13

Motion angående sällskapens kostnader för förbundet

Budget 2020

Motion angående antal ledamöter i förbundsstyrelsen 2020