Årsstämma

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till årsstämma.

Tid: Fredagen den 26 mars 2021, klockan 9.00.
Plats: Stämman hålls digitalt.
Anmälan: För att delta i den digitala stämman behöver vi din anmälan senast den 19 mars till Per Sandberg, per@torphalla.se

Välkommen!

Möteshandlingar

Dagordning stämma 2021-03-26

Budget 2021

Stadgar antagna 2019-04-02 och 2019-06-13

Valberedningsmöte till HS2021

Verksamhetsberättelse