Årsstämma

Örebro läns Hushållningssällskap kallar till årsstämma.

Tid
Torsdagen den 30 mars 2023
17.30 middag
18.30 årsstämma

Plats
Stora Hjortstorps Gård, Venan 413, Örebro

Anmälan
Senast den 25 mars via https://bit.ly/3Z631Rv

Kontakt
Per Sandberg 070-546 50 03 

Lukas Berggren informerar om styrelsens strategiarbete. AnnaKarin Landin berättar om läget för livsmedelsproduktionen i länet. 

Hjärtligt välkommen!

Per Sandberg

 

 

Möteshandlingar finner du här:

Budget 2023

Dagordning stämma 2023-03-30

Stadgeförslag HS Örebro 2023, förslag till stämman

Valberedningsmöte till HS 2023

Årsredovisning 2022