Medlem

Vi är en obunden, ideell medlemsorganisation i Örebro läns Hushållningssällskap. Expertkunskap säljs via vårt rådgivningsbolag HS Konsult. Över 800 medlemmar drivs av idén om en levande landsbygd där vi hushållar med naturens resurser. Tillsammans engagerar vi oss för öppna och levande marker, livskraftiga lantbruk och kunniga konsumenter. Vi verkar i 12 gillen. Som medlem blir du bland annat inbjuden till många intressanta evenemang. Du står också bakom flera olika stipendier och priser som årligen delas ut till landsbygdens hjältar. Kontakta oss så berättar vi varför just du behövs som medlem.

Stödjande medlemskap

Du får vår medlemstidning ”Gröna affärer” som kommer ut fem gånger per år. Tidningen är 36 sidor faktaspäckad information till landsbygdens näringar. Du är välkommen att delta i ditt lokala Hushållningssällskaps verksamhet, och kan som medlem alltid föra fram dina synpunkter på vilka frågor vi skall driva.

Medlemsavgiften 2019 är:

Stödjande medlem 400 kr

Stödjande familjemedlemskap 550 kr

Medlemskap för företagare 150 kr. Fast avdragsgill serviceavgift 400 kr + moms 100 kr. Totalt 650 kr.

Kundklubben Guldkorn 2019

Kundklubben är ny fr o m 1/1 2019 och ersätter tidigare Aktivt Lantbruksmedlemskap.

Du får allt det här:

Medlemskap i Hushållningssällskapet
Ger dig tillgång till lokala aktiviteter i din hembygd. Värde 400 kr

Medlemstidning
Årsprenumeration på vår tidning “Gröna affärer” som utkommer med fem nr per år. Värde ca 300 kr

Nyhetsbrev
Aktuell information med fyra nr per år från våra ämnesområden, skrivet för just dig! Värde ca 350 kr

Webbinarium
Vi träffas på webben och diskuterar ett aktuellt ämne. Värde ca 350 kr

Kalkyler
Bidragskalkyler för växtodling och lantbruksdjur. Vi bjuder in till träff för genomgång av nyheter i dessa. Värde 1 080 kr

Maskinkostnader
Används som ett hjälpmedel när du vill räkna på dina kostnader. Bra som underlag för maskinplanering och maskinsamverkan. Värde 250 kr

Rabatt på våra tjänster
Du får rabatt, totalt ända upp till 10 000 kr, på våra tjänster. Rabatten gäller för tjänster som inte redan är finansierade genom Landsbygdsprogrammet och EU.

Försöksresultat 
Försöksrapporten och en temadag på Brunnby Gård, Västerås. Värde ca 400 kr

Fältvandringar
Tre fältvandringar på olika orter under säsongen, delta i alla tre eller bara en, du väljer!

Brunnby Lantbrukardagar
Specialvisning av försöksodlingarna för dig som är medlem i Guldkorn.

Olika förmåner under året från våra samarbetspartner
Kundklubbsbrev där vi delger dig som Guldkorns-medlem ännu fler förmåner i form av rabatter och erbjudanden från olika samarbetspartner.

Pris
Kundklubben Guldkorn är en investering på 3 045 kr inkl. moms varav 150 kr är medlemsavgift, övrigt är avdragsgillt fördelat på 400 kr serviceavgift, 1 916 kr kundklubbsmedlemskap och 579 kr moms.

Kontaktperson för kundklubben Guldkorn
Magnus Eriksson, 021-17 77 30
E-post magnus.eriksson@hushallningssallskapet.se