Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Örebro läns Hushållningssällskap

Box 271
701 45 Örebro
Besöksadress: Gamla Vägen 5G
Fakturaadress: HS Konsult AB, Box 412, 751 06 Uppsala
Telefon: 019-603 27 00 (Via Uppsalas växel)
E-post: hskonsult@hushallningssallskapet.se
Hitta hit >>

 

Forskning och utveckling

Säbylund
692 91 Kumla
Telefon: 019-22 70 14
Fax: 019-22 70 15
Hitta hit >>

Kontor-Säby-vinter