Drönarutbildning för våra naturbrukselever

Våra utbildningar i drönare och analys kommer vara fristående och bevakare av en säker och kunskapsbaserad användning.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge driver rådgivning inom de gröna näringarna samt tre naturbruksgymnasium: Naturbruksgymnasiet Kalmar, Ingelstadsgymnasiet och Gamlebygymnasiet.

I våra utbildningar ingår många olika moment som på ett vetenskapligt verifierat sätt bygger upp de gröna näringarnas kompetens. Vi utbildar i djursjukvård, lantbruk, entreprenad, jakt- och viltvård, djurskötsel, häst och ridsport, bygg och anläggning och djurvård. På våra skolor går ca 520 elever som i framtiden kommer arbeta med att utveckla, driva och förverkliga gröna företag. Dessa verksamheter bör hela tiden utvecklas för att kunna möta nya utmaningar i framtiden och även inom de tekniska områdena. Vi tar hela tiden till oss ny kunskap och nya arbetssätt som gynnar företagandet.

Hushållningssällskapets har en kunskapsbaserad förankring i de gröna näringarna vilket har lett till att vi nu tar steget att utveckla kursavsnitt som lär våra elever på naturbruksgymnasierna att framföra drönare för företagens nytta.

Vi har idag en utbildning uppdelad på två dagar, kallad i drönarflygning och analys av material. Våra lärare har bakgrund som agronomer eller relevant högskoleutbildning förutom att vara utbildade lärare.