Husdjursrådgivning

Vi på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge kan nu erbjuda husdjursrådgivning till dig som är nöt- eller mjölkproducent. Tillsammans med våra kollegor besitter vi en bredd av kunskap som är värdefull för att ta ditt företag till nästa nivå.

Vänd dig till oss om du vill trimma din produktion, sätta upp mål för din verksamhet och få bättre lönsamhet. Vi hjälper dig med produktionsuppföljning där vi överblickar avkastning, tillväxt, halter, juverhälsa, foder och management för att identifiera just dina styrkor och förbättringsmöjligheter.

För att skapa god överblick över din produktion och för att möjliggöra uppföljning använder vi oss av de moderna systemen TopCow och UNIFORM-Agri som samlar dina produktionsdata på ett ställe. Rådgivningskunder som även använder våra system får ett gratis uppstartsmöte.

Rådgivningserbjudande

Välj kontinuerlig rådgivning eller rådgivningspaket. I alla paket ingår 3-4 besök per år.
I alla paket ingår dessutom vid behov konsultation av våra rådgivare inom miljö, bygg, ekonomi och växtodling. För alla TopCow-kunder är det första mötet gratis.

Baspaket:

 • Uppstartsamtal och målsättning. Hur kan vi utvecklas?
 • Genomgång av nuläge: produktion, hälsa, tillväxt, fertilitet och slakt.
 • Slutsats: råd som följs upp vid nästa besök.

Grovfoderpaket – för dig som vill fokusera på bättre grovfoderkvalitet

 • Provtagning och foderanalys.
 • Genomgång av foderanalys.
 • Uppföljning: avkastning vall och mjölk.

Tillval:

 • Beräkning av grovfoderpris med grovfoderverktyget.
 • Foderberäkning och foderplanering.
 • Markkartering.

Hållbara kor – för dig som vill att dina kor lever längre

 • Genomgång av utslagningsorsaker, stallförbättrande åtgärder, juverhälsa och klövhälsa.
 • Åtgärdsplan.

Tillval:

 • Avelsgenomgång.
 • Möte med veterinär och byggrådgivare.

I höst genomför vi en rad intressanta träffar

Hållbara kor – Öka livslängden på mjölkkorna.
Halvdag, välj 25 oktober eller 26 oktober.

Studieresa till Skåne – Besök välpresterande gårdar med TopCow.
15-16 november.

Bygg för klövblad i ditt robotstall – Lely + TopCow
Datum kommer.

Kontakt

Amanda Andersson, projektledare husdjur
073-085 62 74 | amanda.andersson@hushallningssallskapet.se

Anna Jakobsson, husdjursrådgivare
070-315 29 03 | anna.jakobsson@hushallningssallskapet.se