Personuppgifter GDPR

Följande gäller fr.o.m. 25 maj 2018.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge hanterar personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, GDPR  (General Data Protection Regulation) som är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter inom EU.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge bedriver ständigt ett förändringsarbete för att säkerställa att personuppgiftshanteringen sker i enlighet med GDPR.

När du t ex skickar e-post till oss behandlar vi dina personuppgifter. Nämner du en tredje person i ditt meddelande kan vi behöva ta kontakt med den personen för att informera om att vi behandlar personuppgifter om denne. I dessa fall gör vi en avvägning i varje enskilt fall, om arbetsinsatsen för att få tag i personen och ge informationen står i proportion till vikten av att personen informeras.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i Hushållningssällskapets Kalmar Kronoberg Blekinges register, utan kostnad. Ring oss i så fall på 0480-156 70. När du hämtar utdraget ska du kunna legitimera dig. Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktigt eller missvisande, bör du kontakta oss.

Här kan du läsa vår integritetspolicy.