Organisation

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är en fristående medlemsorganisation.

Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningsgille. De lokala Hushållningsgillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till styrelsen, som kallas Förvaltningsutskottet (FU).

Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Förvaltningsutskott

Ordinarie ledamöter 

Stefan Johansson, ordförande
Tel 070-641 52 46
E-post stefan.johansson@hskkb.se

Veronica Svenzén, vice ordf
Tel 070-626 52 26
E-post veronica.svenzen@hskkb.se

Johanna Beijer
Tel 070-730 33 72
E-post johanna.beijer@hskkb.se

Malvina Feltlind
Tel 070-605 27 56
E-post malvina.feltlind@hskkb.se

Carin Hoflund
Tel 070-923 76 96
E-post carin.hoflund@hskkb.se

Sarah Johansson
Tel 070-922 71 88
E-post sarah.johansson@hskkb.se

Sven-Göthe Lidheim
Tel 072-230 29 71
E-post sven-gothe.lidheim@hskkb.se

Andreas Rydén
Tel 070-846 63 13
E-post andreas.ryden@hskkb.se

 

VD Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Paul Robertson

 

Våra gillen (klicka på bilden så blir kartan större)

Ditt medlemskap ger näring till landsbygden.

Som medlem i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge stödjer du landsbygdens tillväxt och utveckling.

Bli medlem!