Organisation

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är en fristående medlemsorganisation.

Alla medlemmar tillhör ett lokalt Hushållningsgille. De lokala Hushållningsgillena väljer ombud till årsmötet som hålls en gång per år. Ombuden har rösträtt och väljer ledamöter till styrelsen, som kallas Förvaltningsutskottet (FU).

Förvaltningsutskottet fattar de strategiska besluten som VD sedan verkställer.

Förvaltningsutskott

Ordinarie ledamöter 

Stefan Johansson, ordförande
Tel 0485-755 52, 070-641 52 46
E-post 101johansson@telia.com

Veronica Svenzén, vice ordf
Tel 070-6265226
E-post v.svenzen@gmail.com

Andreas Rydén
Tel 0708-466313
E-post rydberga51@gmail.com

John Winroth
Tel 0485-37459, 070-5470006
E-post winrothjohn@gmail.com

Sven-Göthe Lidheim
Tel 072-230 29 71
E-post: sg.lidheim@gmail.com

Malvina Feltlind
Tel 070-605 27 56
E-post: malvina@lillabolo.se

Carl-Johan Pettersson
Tel 070-794 06 35
E-post: cape0002@gmail.com

Carin Hoflund
Tel 070-9237696
E-post: carin@ekna.se

 

 

VD Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Mats Halling

 

Våra gillen (klicka på bilden så blir kartan större)

Ditt medlemskap ger näring till landsbygden.

Som medlem i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge stödjer du landsbygdens tillväxt och utveckling.

Bli medlem!