Om projektet

Vi vill främja allmänhetens intresse för odling och närproducerade livsmedel samt kompetensutveckla såväl allmänheten som branschen genom att samarbeta med
olika utbildningsaktörer.

Med Kalmar läns livsmedelsstrategi som grund och med möjligheterna att koppla samman nutidens matkultur med den historiska matkulturen i Kalmar län kan lokal mat med lokal historia bli ett vinnande koncept i framtiden genom projektet Mativation. Att motivera människor att göra klimatsmarta och hållbara val med mat från Kalmar län är ett av syftena med projektet Matens hus som initierats av Region Kalmar Län. I vår genomförandeplan för Mativation vill vi hitta nya innovationer och nya vägar för att förändra beteendemönster och invanda synsätt på mat från länet och på regionens stora avstånd. Projektnamnet är valt för att lyfta fram mat, motivation och innovation.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge driver tre naturbruksgymnasier och ger goda förutsättningar för att Motivation särskilt kan verka för att lyfta fram naturkunskapen och teknikens vikt i den framtida gröna utvecklingen för barn, ungdomar och vuxna intressenter. Hushållningssällskapet är länets största utbildningsanordnare inom lantbruk, skog och trädgård men stora möjligheter finns att även samverka med länets folkhögskolor.