Noder

Mativation bygger på att ”Matens hus” etableras med noder i alla länets kommuner. En nod fungerar som ett kommunikativt centrum och är en plats där flera olika typer av verksamheter möts och presenterar sig. En nod är också en plats som förbinder andra platser med varandra. Vi ser att ett nätverksbaserat samarbete för att öka måltidsturismen och kunskaperna om mat, kulturhistoria, odlingslandskapen och de gröna och blå näringarna i nutid, dåtid och i framtid är det som ger störst nytta för regional utveckling i hela länet.